Co się stanie, jeśli nie zdasz klasy w szkole średniej? (2023)

Table of Contents

Co się stanie, jeśli nie zdasz klasy w szkole średniej?

Niezaliczenie klasy w szkole średniej może mieć poważne konsekwencje dla akademickiej i zawodowej przyszłości ucznia. Może to skutkować koniecznością uczęszczania do szkoły letniej lub powtarzania klasy w następnym roku, cofania się do klasy lub nieukończenia studiów w terminie i wpływa na ich szanse na dostanie się do college'u lub uniwersytetu.

(Video) #SZKOUA Nie zdałeś klasy? TO FILM DLA CIEBIE!
(Audio Log)
Czy jesteś powstrzymywany, jeśli nie zdasz jednej klasy w szkole średniej?

Jeśli oblałeś tylko jedną lub dwie klasy,są szanse, że po prostu będziesz musiał powtórzyć klasę w lecie lub w następnym roku, jednak nadal będziesz przechodzić do następnej klasy. Więc najprawdopodobniej skończysz jako uczeń wyższej klasy w klasie niższej.

(Video) Co zrobić, jak NIE DOSTAŁEM się do SZKOŁY ŚREDNIEJ albo KLASY?! PORADNIK | foundoblivion
(foundoblivion)
Czy można olać jedną klasę i mimo to zdać?

W tym momencie było już za późno na uniknięcie F. Alejeśli oblasz zajęcia na początku semestru, nadal możesz zdać— lub przynajmniej sporządź plan, jeśli ci się nie uda. Wielu studentów w pewnym momencie zostaje w tyle. A niezaliczenie zajęć na studiach jest częstsze niż mogłoby się wydawać.

(Video) NIE ZDAŁAM! 😣 i co teraz???
(Karyna)
Jak źle jest, jeśli oblasz zajęcia?

Twoja szkoła może umieścić Cię na akademickim okresie próbnym lub zawieszeniu. Jeśli nie zaliczysz zajęć, Twoja szkoła może nałożyć na Ciebie okres próbny lub zawieszenie. Oznacza to, że dadzą ci więcej czasu na zaliczenie kursu, zanim na stałe anulują przyjęcie na studia i pomoc finansową.

(Video) Co jeśli źle wybiorę lub nie dostanę się do żadnej szkoły?! l Rekrutacja do szkół średnich 2021
(Ciesz Się Przyszłością)
Czy 60% to zaliczenie?

C - jest to ocena, która leży dokładnie pośrodku. C wynosi od 70% do 79%D - to wciąż jest ocena zaliczająca i mieści się między 59% a 69%F - jest to ocena niedostateczna.

(Video) Co robić, a czego nie robić na początku liceum
(JASNA STRONA)
Czy można powtarzać 10 klasę?

Czy istnieje prawo lub polityka określająca, ile razy student może zostać zatrzymany?W WE nie ma nic, co zabraniałoby okręgom szkolnym zatrzymywania dziecka w więcej niż jednej klasie.

(Video) Jak skutecznie i szybko się uczyć? Technika Feynmana
(Nie wiem, ale się dowiem!)
Czy powtarzanie klasy w liceum jest złe?

Studenci, którzy powtarzają rok, robią średnio o trzy miesiące mniejsze postępy w nauce w ciągu roku niż studenci, którzy przechodzą dalej. Ponadto badania sugerują, że uczniowie, którzy powtarzają klasę, raczej nie dogonią rówieśników na podobnym poziomie, którzy przejdą dalej, nawet po ukończeniu dodatkowego roku nauki.

(Video) Liceum w dwa lata i ani jednego dnia w szkole | 7 metrów pod ziemią
(7 metrów pod ziemią)
O ile spadnie mój GPA, jeśli nie zaliczę klasy w szkole średniej?

Ocena niedostateczna NIE zostanie obliczona w twoim GPA, ale nadal będzie widoczny w transkrypcji. W transkrypcji po prawej stronie Twojej oceny niedostatecznej pojawi się litera „E”, oznaczająca kurs jako „Wykluczony”. Na Twojej transkrypcji po prawej stronie drugiego razu, kiedy wziąłeś udział w zajęciach, pojawi się „I”, oznaczając je jako „Zawarte”.

(Video) Wypalenie i Przemęczenie przez szkołę
(Nie wiem, ale się dowiem!)
Co F zrobi z GPA 3,8?

Czy F zrujnuje mój GPA? Krótka odpowiedź brzmi (co zaskakujące): Nie. Jeśli masz jedną „F”, a wszystkie inne oceny w 40-kursowym programie to oceny „A”, Twój GPA spadnie z 4,0 do 3,9. Więc,Twój istniejący GPA zostanie naruszony, ale nie zostanie „zrujnowany”.

(Video) 21. Jak wygląda rekrutacja do liceum i jak liczyć punkty? Egzamin ósmoklasisty
(Great 8)
Co się stanie, jeśli oblasz zajęcia na ostatnim roku?

Aby ukończyć szkołę średnią, musisz zaliczyć wszystkie przedmioty, które ukończyłeś. Jeśli nie zaliczyłeś zajęć, zajęcia te będą liczone jako ocena niezaliczona i nie będziesz mógł ukończyć studiów z dyplomem, jeśli oblałeś zajęcia na ostatnim roku.

(Video) Co jeśli nie zdasz egzaminu zawodowego?
(MacTre)

Lepiej się wycofać czy ponieść porażkę?

Czy lepiej wycofać się z zajęć czy nie zdać na studiach? Według Croskeya,zwykle lepiej jest wycofać się z zajęć. Wyjątki mogą dotyczyć uczniów, którzy już wiele razy się wycofali, jeśli potrafią stworzyć produktywny plan ponownego podjęcia kursu po niepowodzeniu.

(Video) JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK DO LICEUM, ABY MIEĆ WIĘKSZE SZANSE NA DOSTANIE SIĘ ? I WNIOSEK I Rekrutacja 2021
(Marta Mitura)
Co zrobić, jeśli oblewam wszystkie zajęcia?

Spójrz:
 1. Dostosuj swoje nawyki związane z nauką. Możliwe, że się uczysz, ale to po prostu nie jest skuteczne. ...
 2. Zapytaj o pomoc. To nie wstyd prosić o pomoc. ...
 3. Przestań zwlekać. ...
 4. Oddaj brakującą pracę. ...
 5. Porozmawiaj ze swoim nauczycielem. ...
 6. Poproś o dodatkowy kredyt. ...
 7. Rozważ wybór oceny „zdany/niezaliczony”. ...
 8. Nie poddawaj się.

Co się stanie, jeśli nie zdasz klasy w szkole średniej? (2023)
Lepiej nie zdać lekcji czy dostać złą ocenę?

Upuszczenie zajęć jest znacznie lepsze dla twojego GPA niż niezaliczenie zajęćlub otrzymanie C lub D jest spowodowane tym, że opuszczone zajęcia nie wpływają na średnią ocen. Porzucenie zajęć może również podnieść Twój GPA, ponieważ może pozwolić ci spędzić więcej czasu na innych zajęciach i poprawić w nich oceny.

Jaka jest najniższa ocena dopuszczająca?

W większości szkółDjest najniższą oceną pozytywną. Oznacza to, że studenci, którzy uzyskają ocenę D lub wyższą, otrzymują zaliczenie kursu. Jednak niektóre szkoły ustalają specjalne zasady dotyczące klas D.

Co to jest zaliczenie GPA?

System średniej ocen w amerykańskich college'ach oznacza A z czterema punktami, B z 3 punktami, C z dwoma punktami i D jako jeden punkt, a F jest równoważne zeru.Studenci studiów licencjackich muszą mieć minimum 2.0 GPA, podczas gdy absolwenci potrzebują 3.0 GPA.

Czy 40% to ocena niedostateczna?

Oceny liczbowe i literowe

Istnieją jednak szkoły, które uważają C za najniższą ocenę pozytywną, więc ogólny standard jest takiwszystko poniżej 60% lub 70% zawodzi, w zależności od skali ocen.

Jak ominąć 10 klasę?

Oto, jak ogólnie działa pomijanie klasy w szkołach w całych Stanach Zjednoczonych:
 1. Wysyłasz pisemną prośbę. ...
 2. Spotykasz się z profesjonalistami. ...
 3. Istnieje przegląd osiągnięć akademickich Twojego dziecka lub wyników testów. ...
 4. Pedagodzy spotykają się z Twoim dzieckiem. ...
 5. Urzędnicy oceniają gotowość emocjonalną i społeczną Twojego dziecka.
24 sierpnia 2022 r

Czy można mieć 14 lat i iść do 10 klasy?

Czy można mieć 14 lat w 10 klasie?Tak, chociaż jest to dość rzadkie. Jeśli uczeń został wpisany do klasy wcześniej lub udało mu się przeskoczyć kilka klas do przodu, możliwe jest, że będzie miał 14 lat w 10. klasie.

Jak rzadko powtarza się klasę?

Ile dzieci powtarza klasy rocznie? Według danych Narodowego Centrum Statystyki Oświaty z 2016 r. ok1,9% amerykańskich uczniów szkół podstawowych i średnich pozostało w tej samej klasie, do której uczęszczali w poprzednim roku szkolnym― spadek z 3,1% w 2000 r. Wskaźniki pozostają wyższe wśród młodszych dzieci.

Ile dzieci jest powstrzymywanych?

Kto zostaje powstrzymany i dlaczego? Większość retencji występuje w szkole podstawowej. Historycznie,około 5 procent uczniów klas od pierwszej do trzeciej powtarzało klasę, według trendów dziecięcych.

Którą klasę możesz powtarzać?

Każdy kurs, w którym uzyskano ocenę C- lub niższą lub brak zaliczenia (NP), można powtórzyć raz. Jeśli pierwotnie brałeś udział w kursie na ocenę literową, MUSISZ przystąpić do niej na ocenę literową po raz drugi.

Czy uczelnie przejmują się powtarzaniem roku?

Przez większą część,uczelniom nie przeszkadza, że ​​powtarzasz klasę lub musisz wziąć rok przerwy w szkole średniej, ale odpowiedź może zależeć od uczelni, które Cię interesują. W przypadku bardziej konkurencyjnych szkół wyższych zespół rekrutacyjny będzie bardziej rygorystyczny w kwestii tego, kogo pozwoli uczęszczać do swojej szkoły i może mieć inne standardy.

Jaki jest najniższy GPA, aby zdać szkołę średnią?

A2.0 średnia ocenspełnia wymagania ukończenia szkoły średniej, ale większość szkół wyższych - i niektóre szkoły zawodowe - oczekuje średniego GPA co najmniej 3.0 (B) lub lepszego. Jeśli uczęszczasz na zajęcia z wyróżnieniem i zaawansowane, możesz zdobyć dodatkowe punkty do obliczania GPA, ponieważ zajęcia te mają podwyższony poziom trudności.

Czy jeden C może zrujnować twój GPA?

Czy jedno „C” zrujnuje mój GPA w liceum? Chociaż otrzymanie „C” wpłynie na Twój GPA,na pewno go nie zniszczy. To „C” też nie zrujnuje twoich szans na dostanie się na studia. Jednak to, jak pobłażliwie uczelnie postrzegają „C”, będzie w dużej mierze zależeć od tego, w jakiej klasie je otrzymałeś.

Czy jeden D zrujnuje mój GPA w liceum?

Z reguły jednak jedna zła ocena nie przekreśla twoich szans w większości miejscD może znacznie obniżyć twój GPAponieważ dodaje tak niską liczbę do średniej.

Jak nisko F może obniżyć Twój GPA?

To zależy od tego, ile kredytów stoi za twoim 2.6 GPA. Gdybyś miał 15 kredytów dających 2,6 GPA, 3 dodatkowe kredyty z F obniżyłyby Twój GPA do około 2,2 (2,166…). Gdybyś miał 90 punktów za 2,6 GPA, 3 dodatkowe kredyty z F obniżyłyby Twój GPA do 2,5 (2,516).

Jaki jest najwyższy GPA?

Najbardziej powszechna jest skala nieważona, a najwyższy możliwy GPA w tej skali to a4.0.

W jakim wieku jest Super Senior?

Dla wyjaśnienia, super senior wiek golfowy jest dla golfistów w wieku65 lat i więcej.

Czy mogę podnieść mój GPA na ostatnim roku?

Tak! W każdym semestrze studenci mają możliwość podniesienia swojego GPA poprzez uzyskanie najwyższych ocen lub ocen, które są wyższe niż w poprzednich semestrach.

Co się stanie, jeśli nie zaliczysz 1 semestru w szkole średniej?

Jeśli oblasz jeden semestr liceum,oceny te są trwale umieszczane w transkrypcji Twojej szkoły średniej i jako takie będą uśredniane. Nawet jeśli później zdobyłeś wszystkie piątki, niezaliczenie pierwszego semestru z pewnością zaszkodzi ci na dłuższą metę.

Ile klas źle jest wycofać?

Wycofanie się zjedna lub dwie klasygeneralnie nie będzie miało zbyt dużego wpływu na twój GPA. Jeśli jednak wycofasz się ze zbyt wielu zajęć lub wszystkie będą na wysokim poziomie, możesz mieć kłopoty. Upuszczenie klasy może wpłynąć na twoją pomoc finansową.

Czy powinienem opuścić zajęcia, jeśli czuję się przytłoczony?

W wielu przypadkach,wycofanie się, gdy czujesz się przytłoczony, może być właściwym wyborem. Jeśli zauważysz, że zmagasz się na zajęciach do tego stopnia, że ​​obniża to twoje wyniki na innych kursach, czasem odpuszczenie jest strategicznym posunięciem.

Czy profesor może zaliczyć niedostatecznego studenta?

Tak, profesorowie mogą cię zdać, nawet jeśli nie zdasz. Profesorowie mogą zmienić twoje oceny, jeśli chcą i przypisać ci dowolną ocenę literową. Nie oznacza to jednak, że jest to etyczne lub oczekiwane. Kiedy byłem profesorem, musieliśmy przedstawiać szefowi wszystkie nasze oceny końcowe.

Czy depresja może spowodować niepowodzenia w szkole?

Badania sugerują, że depresja jest związana z niższymi średnimi ocen, a współwystępująca depresja i lęk mogą zwiększyć to powiązanie.Depresja jest również powiązana z porzucaniem szkoły. Wielu studentów twierdzi, że problemy ze zdrowiem psychicznym przeszkadzają im w nauce.

Dlaczego nagle oblewam szkołę?

Gwałtowne obniżenie ocen może być spowodowane przez coś prostego, na przykładnie oddanie dużego projektu na czaslub coś poważniejszego, na przykład zastraszanie w szkole, problemy zdrowotne lub problemy rodzinne.

Dlaczego się uczę i wciąż mi się nie udaje?

Problem:Zwlekasz z nauką, nie zostawiając sobie wystarczająco dużo czasu na przyswojenie materiału przed egzaminem. Rozwiązanie: Stwórz rutynę, która obejmuje regularne przeglądanie notatek. Każdej nocy poświęć kilka minut na przejrzenie notatek z zajęć.

Jaki procent to niezaliczenie zajęć?

Zwykle musisz otrzymać ocenę literową od A do D, aby zaliczyć klasę, często liczbowy odpowiednik 65 procent lub więcej. Otrzymanie F — co oznacza „niezaliczenie” — oznacza, że ​​nie zaliczyłeś zajęć. Odcięcie do otrzymania F jest zwykle64 proc.

Jak nie zdać oceny w liceum?

6 niezawodnych sposobów na oblanie liceum
 1. Nie uważaj na lekcjach. Jeśli chcesz oblać szkołę średnią, nie uważaj na lekcjach. ...
 2. Ociągać się. Ten jest duży. ...
 3. Nie śpij w nocy. ...
 4. Nie odrabiaj lekcji ani nie ucz się. ...
 5. Wpaść w czarną dziurę, jaką jest technologia. ...
 6. Poczekaj do ostatniego tygodnia, aby spróbować zapisać ocenę.
10 marca 2016 r

Czy oceny się pogarszają?

Według raportu opublikowanego pod koniec ubiegłego miesiąca przez National Assessment of Educational Progress, spadki wyników w czytaniu i matematyce wśród 9-latków w USA podczas pandemii były nie tylko dramatyczne, ale i historyczne.

Jaka jest najtrudniejsza ocena do zaliczenia?

10 najtrudniejszych ocen w szkole
 • 1 11 klasa. 11 klasa to najgorszy rok w liceum. ...
 • 2 7 klasa. Mam 13 lat i prawie skończyłem 7 klasę i wszystko, co mogę powiedzieć, to to, że to naprawdę duży krok naprzód. ...
 • 3 12 klasa. To był koszmar. ...
 • 4 8 klasa. ...
 • 5 10 klasa. ...
 • 6 9 klasa. ...
 • 7 6 klasa. ...
 • 8 5 klasa.

Jakie oceny są ocenami niedostatecznymi?

Definicja stopni

Stosowane są następujące stopnie: A — doskonały; B — dobrze; C — dostateczny na studiach licencjackich i minimalnym zaliczeniem na kursach zaliczeniowych; D — minimalne zaliczenie na studiach licencjackich; F — nieudane. Ponadto mogą być stosowane oceny plus i minus, z wyjątkiem ocen A plus, F plus i F minus.

Dlaczego oceny pomijają E?

W latach trzydziestych XX wieku, gdy system oceniania oparty na literach stawał się coraz bardziej popularny, wiele szkół zaczęło pomijać Ew obawie, że uczniowie i rodzice mogą błędnie zinterpretować to jako „doskonałe”.W ten sposób powstaje system ocen A, B, C, D i F.

Czy 5.0 GPA to same piątki?

Ocena 5,0 ogólnie wskazuje, że uczeń uczęszczał tylko na zajęcia w skali 5,0 i uzyskał tylko piątki (i/lub piątki). Zwykle wszystkie doskonałe stopnie A dają wynik 4,0; jednak w przypadku klas ważonych doskonałe oceny A mogą dać ocenę 5,0 (lub nawet wyższą).

Jakie stopnie to GPA 5.0?

Jak obliczyć GPA w skali 5.0?
StopieńPunktZakres procentowy
+5.097-100
A5.093-96
A-4.790-92
B+4.387-89
jeszcze 8 rzędów
4 kwietnia 2022 r

Czy można mieć GPA 6.0?

Nie wszystkie GPA są sobie równe

Istnieje duża zmienność skali stosowanej do obliczania GPA.GPA mogą być oparte na skali 4.0, 5.0 lub 6.0.

Co oznacza D w stopniach?

Stopnie i system ocen
Stopień:W GPA:Opis:
CTakzadowalający (zwykła ocena)
DTaksłaba (zwykła klasa)
miTakniepowodzenie (regularna ocena)
SNIElepszy (gatunek alternatywny)
jeszcze 14 rzędów

Który kraj ma najtrudniejszy system oceniania?

System oceny Wielkiej Brytanii

Brytyjski system rankingowy jest jednym z najpotężniejszych systemów na świecie, dlatego podobne podejście do oceny stosowane jest w krajach takich jak Australia, Kanada czy Indie.

Jak źle jest nie zdać oceny?

Konsekwencje niezaliczenia klasy

Ocena niedostateczna prawdopodobnie zaszkodzi twojemu GPA (chyba że zaliczyłeś / nie zdałeś kursu), co może zagrozić twojej pomocy finansowej. Niepowodzenie znajdzie się na twoich transkrypcjach z college'u i może zmniejszyć twoje szanse na dostanie się do szkoły wyższej lub ukończenie studiów, kiedy pierwotnie planowałeś.

Co sprawia, że ​​jesteś powstrzymywany w szkole średniej?

Dodatkowe powody, które szkoła może przytoczyć, mogą obejmować:Dziecko jest bardzo młode jak na swoją klasę lub niedojrzałe społecznie. Dziecko opuściło wiele zajęć szkolnych z powodu poważnej choroby. Dziecko nie osiąga poziomu sprawności wymaganego do przejścia do następnej klasy.

Czy można powtarzać klasę w liceum, jeśli się nie zda?

Niezależnie od tego, czy zdecydujesz się powtarzać klasę, odzyskać brakujące punkty, czy kontynuować naukę, zależy wyłącznie od Ciebie.

Czy możesz zdać 9 klasę z 2 FS?

Zależy to od polityki danej szkoły, ale jest to możliwe. Gdyby brali pod uwagę tylko kursy roczne, musiałbyś uzyskać średnią z tych zajęć, która z powodzeniem podniosłaby Twoją ocenę z powrotem do obszaru zaliczanego.

Czy można olać 2 zajęcia i mimo to zdać?

To zależy od szkoły i tego, jak sobie radzą z odzyskiwaniem kredytu. W niektórych szkołach każą powtarzać całą klasę, jeśli oblałeś jeden semestr z jednej klasy. W innych możesz przystąpić do egzaminu sprawdzającego lub wziąć udział w szkole letniej i przenieść się wraz z resztą klasy.

W jakiej klasie ludzie są najbardziej powstrzymywani?

Większość retencji występuje wSzkoła Podstawowa. Według Child Trends historycznie około 5 procent uczniów klas od pierwszej do trzeciej powtarzało swoją klasę.

Czy dziecko powinno powtarzać klasę?

Idealnie nie. Nie wykazano, aby powtarzanie klasy – znane również jako powtarzanie klasy – pomagało dzieciom w nauce. Dzieci nie wyrosną z problemów z nauką i uwagą, powtarzając klasę. W rzeczywistości powtarzanie klasy może przyczynić się do długotrwałych problemów z niską samooceną, a także trudności emocjonalnych lub społecznych.

Czy można chodzić dwa razy do tej samej klasy w liceum?

Wymiana ocen odnosi się do procesu powtarzania kursu w celu uzyskania zaliczenia. Oznacza to, że student przystępuje do kursu po raz drugi. Wymiana ocen może być sposobem, w jaki uczniowie próbują podnieść swój GPA, jeśli doświadczyli jednej / kilku niskich ocen w szkole średniej.

Czy powtarzanie klasy w liceum wygląda źle?

Pierwszą rzeczą, którą musisz wyjaśnić, jest topowtarzanie zajęć (w większości przypadków) ma minimalny wpływ na twój GPA, ponieważ powtarzane zajęcia nie zastępują twoich słabych ocen – dorównują im średnią. Zgadza się: Twoja niska ocena nie zostanie obniżona – ocena z powtórki zostanie do niej dodana i uśredniona.

Czy możesz zaliczyć klasę na czwórkę?

Niektóre zajęcia mogą być oceniane na krzywej, co oznacza, że ​​Twoja ocena procentowa prawdopodobnie nie będzie zgodna z typową literą lub strukturą GPA.W programach dla absolwentów często zdarza się, że C jest najniższą pozytywną oceną.

Czy C zawodzi na studiach?

Aby zdobyć zaliczony, wymagana jest ocena C lub lepsza;C- lub poniżej uzyska ocenę niezaliczoną. Ocena C- może spełniać wiele wymagań (np. wykształcenie ogólne, fakultatywne), ale ocena niezaliczona nie daje żadnych punktów ani nie spełnia wymagań.

Czy to w porządku mieć 14 lat w 9 klasie?

W tym systemie dziewiątoklasiści są często nazywani pierwszoklasistami. Może to być również ostatnia klasa gimnazjum.Średni wiek uczniów dziewiątej klasy w USA wynosi od 14 do 15 lat.

Czy można mieć 15 lat w 9 klasie?

W Stanach Zjednoczonych 9-klasiści są w pierwszej klasie liceum i mają od 14 do 15 lat. Uczniowie zazwyczaj rozpoczynają naukę w 9. klasie w wieku 14 lat i kończą ją w wieku 15 lat. Niektórzy uczniowie skończą 15 lat wkrótce po ukończeniu 9 klasy, jeśli nie zrobili tego w trakcie roku szkolnego.

Czy klasa 9 jest najtrudniejsza?

Podczas gdy młodszy rok jest często najtrudniejszym rokiem w szkole średniej,przejście z gimnazjum do 9 klasy również może być trudne. Aby to ułatwić, nie bój się skontaktować z nauczycielami i doradcami i skorzystać z dostępnych zasobów wsparcia.

Czy lepiej opuścić zajęcia czy nie?

Niepowodzenie, a następnie ponowne przystąpienie do zajęć

Croskey to zauważaopuszczenie klasy jest lepsze niż wycofanie się, ale wycofanie się jest lepsze niż porażka. „Ocena niedostateczna obniży GPA ucznia, co może uniemożliwić studentowi udział w konkretnym kierunku, który wymaga GPA” – mówi Croskey.

References

You might also like
Popular posts
Latest Posts
Article information

Author: Ray Christiansen

Last Updated: 07/10/2023

Views: 5523

Rating: 4.9 / 5 (69 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Ray Christiansen

Birthday: 1998-05-04

Address: Apt. 814 34339 Sauer Islands, Hirtheville, GA 02446-8771

Phone: +337636892828

Job: Lead Hospitality Designer

Hobby: Urban exploration, Tai chi, Lockpicking, Fashion, Gunsmithing, Pottery, Geocaching

Introduction: My name is Ray Christiansen, I am a fair, good, cute, gentle, vast, glamorous, excited person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.